Naš stručni liječnički tim

Mr. sc. dr. med. Biserka Štambuk

Mr. sc. dr. med.

Biserka Štambuk

 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Specijalizirala Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu .
 • Magistarski rad obranila na istom fakultetu.
 • Kao specijalistica Fizikalne medicine i rehabilitacije radila (13 godina) u Poliklinici za reumatske bolesti fizikalnu medicinu i rehabilitaciju  “Drago Čop” (Mihanovićeva), a 1995. osniva “Polilkliniku Štambuk”  koju do danas uspješno vodi.
 • Uz veliko radno iskustvo, kontinuirano se stručno usavršava sudjelovanjem na brojnim kongresima, simpozijima u Hrvatskoj i inozemstvu kao predavač i učesnik.
 • Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za fizikalnu medicinu, Hrvatskog reumatološkog društva, Hrvatskog društva za liječenje boli i Hrvatskog vertebrološkog društva.
Mr. sc. dr. med. Anka Paulinović

Mr. sc. dr. med.

Anka Paulinović

 • Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Specijalizaciju iz fizikalne i rehabilitacijske medicine te postdiplomski studij iz onkologije i fizikalne i rehabilitacijske medicine završila na Medicinskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu.
 • Magistarski rad obranila na istom matičnom fakultetu.
 • Uz sudjelovanje na mnogobrojnim kongresima i simpozijima u Hrvatskoj i inozemstvu veliko iskustvo stekla radeći kao specijalist fizijatar u DZ MUP-a RH više od 40 g.
 • Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, Hrvatskog reumatološkog društva, te Hrvatskog vertebroloskog društva.

O nama

Ordinacija “Štambuk“ započela je s radom u ožujku 1995. godine kao jedna od prvih privatnih ordinacija u Hrvatskoj. Vrlo brzo je prepoznata kvaliteta medicinske usluge bazirane na visoko stručnom i vrlo osobnom pristupu svakom pacijentu. Te visoke kriterije postavila i održala osnivačica Poliklinike Biserka Štambuk, dr.mr.sc. specijalistica fizijatar, koja se na privatnu praksu odlučila nakon dugogodišnjeg iskustva radeći u renomiranim državnim ustanovama uz kontinuirano usavršavanje kroz stručne radove i kongrese.

Takovim radom stečene su reference koje su omogućile da Ordinacija vrlo brzo preraste u Polikliniku. A da je tome doista tako dokazuju i brojke koje je računalo Poliklinike bilježilo od 1995. godine pa tako početkom 2020. godine imamo slijedeće podatke:

 • Kod nas je pomoć za svoje bolesti i tegobe potražilo 12.657 pacijenata
 • Izvršeno je 37.868 pregleda
 • Primjenjeno je 106.502 različitih fizikalnih tretmana

Ovo su brojke na koje smo ponosni, ali najveće su nam zadovoljstvo ipak zadovoljni pacijenti koji nam se prema potrebi uvijek vraćaju.