O nama

Dr. mr. sc.  Biserka Štambuk

Rođena sam u Zagrebu gdje sam završila gimnaziju, Medicinski fakultet i obavezan liječnički staž. Potom se zapošljavam u tvornici lijekova „Pliva“ kao Voditelj za skupinu antireumatskih i analgetskih lijekova. U tom sam periodu završila poslijediplomski studij iz Kliničke farmakologije i obranila Magistarski rad.

Specijalizaciju Fizikalne medicine i rehabilitacije obavila sam u Kliničkom bolničkom centru u Zagrebu. Kao specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije nastavljam raditi u Poliklinici za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Drago Čop“ gdje sam obnašala i funkciju šefa Reumatološkog odjela.

Član sam Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za fizikalnu medicinu, Hrvatskog reumatološkog društva, Hrvatskog društva za liječenje boli i Hrvatskog vertebrološkog društva.

Objavila sam više stručnih članaka, kongresnih saopćenja iz područja fizikalne medicine, reumatologije i boli.

Sudjelovala sam na brojnim kongresima, stručnim sastancima, simpozijima u Hrvatskoj i inozemstvu kao predavač i učesnik.


Ordinacija

Ordinacija “Štambuk“ započela je s radom u ožujku 1995. godine kao jedna od prvih privatnih ordinacija u Hrvatskoj. Vrlo brzo je prepoznata kvaliteta medicinske usluge bazirane na visoko stručnom i vrlo osobnom pristupu svakom pacijentu. Te visoke kriterije postavila i održala osnivačica Poliklinike Biserka Štambuk, dr.mr.sci. specijalistica fizijatar, koja se na privatnu praksu odlučila nakon dugogodišnjeg iskustva radeći u renomiranim državnim ustanovama uz kontinuirano usavršavanje kroz stručne radove i kongrese.

Takovim radom stečene su reference koje su omogućile da Ordinacija vrlo brzo preraste u Polikliniku. A da je tome doista tako dokazuju i brojke koje je računalo Poliklinike bilježilo od 1995. Godine pa tako imamo slijedeće podatke:

  • Kod nas je pomoć za svoje bolesti i tegobe potražilo oko 11.000 pacijenata
  • Izvršeno je oko 30.000 pregleda
  • Primjenjeno je oko 60.000 različitih fizikalnih tretmana

Ovo su brojke na koje smo ponosni, ali najveće su nam zadovoljstvo ipak zadovoljni pacijenti koji nam se prema potrebi uvijek vraćaju.