KRIOTERAPIJA

Krioterapija je lokalna primjena leda u akutnim reumatskim stanjima. Primjenom se postiže bolja prokrvljenost tkiva čime se smanjuje osjet boli i spazam mišića.

Indikacije:

• akutna stanja u svim RB
• akutne povrede zglobova, mišića, ligamenata i tetiva

Poliklinika Štambuk © 2021 | Airi by aThemes.