CJENIK USLUGA ORDINACIJE

 • PRVI SPECIJALISTIČKI PREGLED 400,00 kn
 • KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED 350,00 kn
 • SPECIJALISTIČKI PREGLED ZA UMIROVLJENIKE 300,00 kn
 • KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED ZA UMIROVLJENIKE 250,00 kn
 • SPECIJALISTIČKI PREGLED I FARMAKOLOŠKA BLOKADA 600,00 kn
 • SPECIJALISTIČKI PREGLED ZA UMIROVLJENIKE I BLOKADA 400,00 kn
 • KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED I BLOKADA 400,00 kn
 • KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED ZA UMIROVLJENIKE I BLOKADA 300,00 kn
 • OCJENA RADNE SPOSOBNOSTI 500,00 kn
 • KUĆNA POSJETA 500,00 kn
 • KUĆNA POSJETA ZA UMIROVLJENIKE 400,00 kn
 • FARMAKOLOŠKA BLOKADA 250,00 kn
 • INTRAMUSKULARNA INJEKCIJA 100,00 kn
 • KONZULTACIJA 200,00 kn

CJENIK USLUGA FIZIKALNE TERAPIJE

 • ELEKTROTERAPIJA 1 80,00 kn
 • ELEKTROTERAPIJA 2 100,00 kn
 • TERAPIJA LASEROM 1 80,00 kn
 • TERAPIJA LASEROM 2 100,00 kn
 • TERAPIJA ELEKTROMAGNETOM 80,00 kn
 • TERAPIJA ULTRAZVUKOM 1 80,00 kn
 • TERAPIJA ULTRAZVUKOM 2 100,00 kn
 • KRIOTERAPIJA 30,00 kn
 • POKAZNA MEDICINSKA GIMNASTIKA 70,00 kn
 • INDIVIDUALNA MEDICINSKA GIMNASTIKA (30 min.) 100,00 kn
 • GRUPNA MEDICINSKA GIMNASTIKA 300,00 kn
 • EKSTENZIJA 60,00 kn
 • KINESIOTAPING 60,00 kn
 • RUČNA LIMFNA DRENAŽA (45 min.) 200,00 kn
 • RUČNA LIMFNA DRENAŽA (60 min.) 300,00 kn
 • RUČNA MEDICINSKA MASAŽA ZA ŽENE (30 min.) 140,00 kn
 • RUČNA MEDICINSKA MASAŽA ZA ŽENE (60 min.) 250,00 kn
 • RUČNA MEDICINSKA MASAŽA ZA MUŠKARCE (30 min.) 180,00 kn
 • RUČNA MEDICINSKA MASAŽA ZA MUŠKARCE (60 min.) 300,00 kn
 • OSTEOPATIJA, MANUALNE TEHNIKE (45 min.) 400,00 kn
 • OSTEOPATIJA, MANUALNE TEHNIKE (60 min.) 450,00 kn
Poliklinika Štambuk © 2021 | Airi by aThemes.